Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ειδική έκθεση του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, η κατάργηση της ΕΔΗΣ θα μειώσει το γραφειοκρατικό φόρτο και κόστος ίδρυσης του συγκεκριμένου νομικού προσώπου, ματαιώνοντας τα σχέδια για την ίδρυσή της προβλεπόταν σε νόμο του Μαΐου 2016 (ν. 4389/16). Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε ενόψει της πρώτης αξιολόγησης της ελληνική οικονομίας.
 
Εξάλλου, όσες εταιρείες προορίζονταν να μεταφερθούν στην ΕΔΗΣ μεταφέρονται πλέον ως άμεσες θυγατρικές εταιρείες του Υπερταμείου, ΕΕΣΥΠ. Σημειώνεται πως, ενώ ο αρχικός νόμος προέβλεπε να μεταφερθούν στην ΕΔΗΣ και οι εταιρείες ΟΣΕ, Αττικό Μετρό, ΕΛΒΟ και Κτιριακές Υποδομές (ΚΤΥΠ), το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή τις εξαιρεί. Επίσης, ορίζεται ότι ο ΟΑΚΑ θα μετασχηματιστεί σε κεφαλαιουχική εταιρεία.
 
Έτσι, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, Ετσι, οι επιχειρήσεις που μεταβιβάζονται στο νέο Υπερταμείο θα είναι 16, και είναι οι εξής:
 

 1. ΟΑΣΑ,
 2. ΟΣΥ,
 3. ΣΤΑΣΥ,
 4. ΟAKA,
 5. ΕΛΤΑ (Α΄ ομάδα),
 6. ΕΥΑΘ,
 7. ΕΥΔΑΠ,
 8. ΔΕΗ (Β΄ ομάδα),
 9. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών,
 10. Ελληνικές Αλυκές,
 11. ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ,
 12. Α.Ε. Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ),
 13. Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ),
 14. Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ),
 15. ΔΕΘ-HELEXPO και
 16. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (Γ΄ ομάδα).

 
Σημειώνεται επίσης ότι οι συμμετοχές του ελληνικού Δημοσίου στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις μεταβιβάζονται χωρίς τίμημα στο υπερταμείο, αυτοδίκαια με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου.
 
Επιπροσθέτως, στο Υπερταμείο μεταφέρονται και τα μερίσματα του Δημοσίου στον ΟΤΕ, με το πολυνομοσχέδιο να ορίζει την εκχώρησή τους. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, η απόφαση αυτή αφαιρεί ετήσια έσοδα ύψους 4 εκατ. ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο, παρότι δεν έχει αποφασιστεί η μεταβίβαση της συμμετοχής του Δημοσίου (5%) στον ΟΤΕ.