Σύμφωνα με την φερόμενη πρόταση της κυβέρνησης, εφόσον συνταξιοδοτείται πρόωρα ο ασφαλισμένος, θα αναλαμβάνει να πληρώνει ο ίδιος στο Ταμείο του τις εισφορές για τα χρόνια που υπολείπονται μέχρι την ηλικία των 62 ετών. Δηλαδή, θα επρόκειτο να επιβαρυνθεί με «ποινή εισφορών».
 
Δεδομένου ότι οι πρόωρες συντάξεις είναι συνήθως μειωμένες, η περαιτέρω μείωση θα τις καθιστούσε άνευ νοήματος για μεγάλες κατηγορίες ασφαλισμένων.
 
Αν και δεν απέκλειε τη δυνατότητα συνταξιοδότησης, έστω και με μειωμένες αποδοχές, σε όσους θα την επέλεγαν, σε ορισμένες περιπτώσεις η μείωση της σύνταξης θα άγγιζε το 27%.