Πρόβλημα φαίνεται να έχει προκύψει με την απόδοση των χρημάτων των λογαριασμών ρεύματος καταναλωτών από τα ΕΛΤΑ προς τη ΔΕΗ, καθώς το τελευταίο διάστημα, ο Συνήγορος του Καταναλωτή έχει γίνει δέκτης πολλών αναφορών καταναλωτών, με την καθυστέρηση των ΕΛΤΑ να έχει ως συνέπεια την απώλεια της «έκπτωσης συνέπειας» (15%) που χορηγείται στον καταναλωτή σε περίπτωση έγκαιρης εξόφλησης, καθώς και το σημαντικότερο, τη διακοπή της ηλεκτροδότησης. 
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα καταγγέλουν, αν και οι καταναλωτές διαθέτουν τις αποδείξεις εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών τους και παρότι έχουν πληρώσει και τη σχετική προμήθεια στα ΕΛΤΑ για τις υπηρεσίες τους, ώστε να διασφαλίσουν το εμπρόθεσμο της εξόφλησης του λογαριασμού τους,  επωμίζονται τις δυσμενείς συνέπειες ενός προβλήματος που αφορά τις σχέσεις της ΔΕΗ με έναν από τους επίσημους συνεργάτες της.
 

Επιστολή Συνήγορου του Καταναλωτή

 
Σε επιστολή της τόσο προς τη ΔΕΗ όσο και προς τα ΕΛΤΑ, η ανεξάρτητη αρχή Συνήγορος του Καταναλωτή τονίζει ότι, σε κάποιες περιπτώσεις πρόκειται για ευάλωτους καταναλωτές, οι οποίοι ταλαιπωρούνται, αναζητώντας το λόγο για τον οποίο στερούνται της «έκπτωσης συνέπειας» του 15% και καλούνται να ξαναπληρώσουν ποσά που έχουν ήδη καταβάλει. 
 
Επιπλέον, ζητάει ενημέρωση «σχετικά με τους λόγους της μη απόδοσης ή της μη έγκαιρης απόδοσης των ποσών που έχουν καταβληθεί από τους καταναλωτές προς τα ΕΛΤΑ» αλλά και «άμεσες ενέργειες σχετικά με την αποκατάσταση της τακτικής και εμπρόθεσμης απόδοσης των καταβολών των καταναλωτών που εισπράττει για λογαριασμό της ΔΕΗ». Τέλος, ζητάει «να γίνει ειδική ενημέρωση της ΔΕΗ από τα ΕΛΤΑ, σε περίπτωση καθυστέρησης απόδοσης χρηματικών ποσών, τα οποία έχουν καταβληθεί εμπροθέσμως από τους καταναλωτές, κατά προτίμηση με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς να χρειάζεται η μαζική προσέλευση των καταναλωτών στα κατά τόπους καταστήματα, ώστε να μην προχωρήσει η εταιρεία στη λήψη μέτρων σε βάρος τους».
 
Σχετικά με τις πιθανές οφειλές των καταναλωτών, υποστηρίζει ότι η ΔΕΗ πρέπει «να προβεί σε αναστολή των μέτρων αξίωσης των σχετικών οφειλών, κατόπιν ειδικής ενημέρωσης από τα ΕΛΤΑ ή από τους καταναλωτές για τις περιπτώσεις καθυστέρησης εκ μέρους της στην απόδοση των ποσών που εισέπραξε για λογαριασμό της ΔΕΗ, αλλά και να «μεριμνήσει για την απρόσκοπτη χορήγηση των εκπτώσεων συνέπειας, εφόσον διαπιστώνεται ότι οι τυχόν καθυστερήσεις έγιναν χωρίς υπαιτιότητα των καταναλωτών, προβαίνοντας σε σχετικές ανακοινώσεις προς τους καταναλωτές, ιδίως ως προς τους προτεινόμενους τρόπους εξόφλησης των λογαριασμών». 
 
«Οι καταναλωτές που έχουν επηρεαστεί από αυτήν την εμπλοκή θα πρέπει να προσέλθουν στο κοντινότερο κατάστημα ΕΛΤΑ προσκομίζοντας τα αποκόμματα των αντίστοιχων πληρωμών τους. Εκεί, οι υπάλληλοι θα προβούν σε διασταύρωση ημερομηνιών και, αν αποδειχθεί ότι όντως δεν έχουν καταγραφεί οι πληρωμές, το σύστημα θα “μηδενίσει” την ένδειξη οφειλών», καταλήγει η επιστολή.
 

Ανακοίνωση του Ινστιτούτου Καταναλωτών
 

Το Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ), ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει σε συλλογική αγωγή σχετικά με το θέμα, ζητώντας αποζημίωση στους καταναλωτές από τα ΕΛΤΑ, αλλά και απόδοσή της έκπτωσης από τη ΔΕΗ. Στην ανακοίνωση του αναφέρει ότι προτίθεται να καταθέσει συλλογική αγωγή «υπέρ των καταναλωτών ρεύματος από την ΔΕΗ που πλήρωσαν τους λογαριασμούς τους έγκαιρα και με τη συμφωνία της σχετικής έκπτωσης που συμφωνήθηκε, τα ποσά παρέμειναν στα ΕΛΤΑ μέσω των οποίων έκαναν τις πληρωμές τους». Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι καταναλωτές «καλούνται να πληρώσουν τόκους για την εκπρόθεσμη εξόφληση λογαριασμών, που έχουν αποπληρώσει κανονικά».  
 

Επιστολή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

 
Επιστολή προς τη ΔΕΗ έστειλε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ζητώντας να πληροφορηθεί για τις ακριβείς διαστάσεις και επιπτώσεις σχετικά με την υπόθεση. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΡΑΕ:
«Η ΡΑΕ έχει γίνει το τελευταίο διάστημα αποδέκτης παραπόνων καταναλωτών, οι οποίο παρότι εξόφλησαν εμπρόθεσμα, ως όφειλαν, τους λογαριασμούς για την κατανάλωση ενέργειας μέσω εταιρειών/ φορέων που έχουν εισπρακτικό ρόλο (όπως τα ΕΛΤΑ), διαμαρτύρονται για την απώλεια του δικαιώματαος “εκπτώσεων συνέπειας” η οποία οφείλεται στην καθυστέρηση απόδοσης των εισπραχθέντων από τις εταιρείες αυτές ποσών στους Προμηθευτές. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, η καθυστέρηση αυτή δύναται  να επιφέρει ακόμη και τη διακοπή παροχής ενέργειας από τους προμηθευτές με την αιτιολογία ύπαρξης ανεξόφλητων οφειλών. Δεδομένου ότι το εν λόγω ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό, έχει δε αποτελέσει αντικείμενο δημοσιευμάτων, καλείσθε να ενημερώσετε την Αρχή για τα ακόλουθα:
 
α) Εάν έχουν λάβει χώρα καθυστερήσεις στην απόδοση των ποσών που καταβάλλονται εμπροθέσμως από τους καταναλωτές από εταιρείες που έχουν εισπρακτικό ρόλο (όπως τα ΕΛΤΑ ή και άλλες). Στο πλαίσιο αυτό να αναφερθεί ι) ο αριθμός των διαπιστωμένων σχετικών περιστατικών ιι) ο μέσος όρος υπερημερίας, πέραν των προβλεπόμενων στη σχετική σύμβαση ιιι) το ύψος των ποσών σωρευτικά αντιστοίχως
 
β) εάν η ως άνω καθυστέρηση οδήγησε σε απώλεια εκπτώσεων συνέπειας ή/ και σε διακπή παροχής ενέργειας και σε πόσες περιπτώσεις
 
γ) πως πραγματοποιείται η παρακολούθηση της εμπρόθεσμης καταβολής, αλλά και απόδοσης των ποσών λογαριασμών ενέργειας πελατών σας από τρίτους φορείς που εισπράττουν για λογαριασμό σας οφειλές καταναλωτών, βάσει και των συμβάσεων που τυχόν έχουν συναφθεί με αυτές, προκειμένου να διασφαλίζεται το δικαίωμα των καταναλωτών για την παροχή ειδικών προνομίων, όπως είναι οι εκπτώσεις συνέπειας, αλλά και η αποφυγή διακοπής ρεύματος που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των καταναλωτών.
 
Παρακαλούμε για την παροχή των ανωτέρω εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας».