Τεράστια άνοδος στημειώθηκε στα επιτόκια δανεισμού της Ισπανίας, που έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 ετών, στη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 3 και 6 μηνών.

Το υπουργείο Οικονομικών της χώρας άντλησε συνολικά 2,978 δισ. ευρώ στη σημερινή δημοπρασία, ενώ στόχος της ισπανικής κυβέρνησης ήταν να εξασφαλίσει ποσό από 2 δισ. ευρώ έως 3 δισ. ευρώ'

Η κυβέρνηση άντλησε 2,012 δισ. ευρώ μέσω από την πώληση εντόκων διάρκειας τριών μηνών. Η μέση απόδοση, ωστόσο, έφτασε το 5,11% έναντι 2,92% που είχε σημειωθεί στη δημοπρασία της 25ης Οκτωβρίου,