Οι μειώσεις ύψους 12,81% κατά μέσον όρο, θα γίνουν σε επικουρικές συντάξεις άνω των 200 ευρώ και θα έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Μαρτίου.

Το ΤΕΑΥΦΕ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ένα από τα πέντε επικουρικά ταμεία που έμειναν εκτός Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).

Το Ταμείο, καλύπτει περίπου 28.000 ασφαλισμένους εκ των οποίων οι 6.150 είναι συνταξιούχοι. Αιτία των μειώσεων, σύμφωνα με τη διοίκηση, είναι η μείωση κατά 20% που έχει σημειωθεί στα έσοδα του ταμείου από ασφαλιστικές εισφορές, λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι μειώσεις πρόκειται να ξεκινήσουν από την καταβολή των συντάξεων του μηνός Οκτωβρίου.