Συγκεκριμένα, οι αεροπορικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 6,1%, ενώ οι οδικές αφίξεις μειώθηκαν κατά 14,4%. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ε.Ε. διαμορφώθηκε σε 4,942 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, ενώ οι αφίξεις από τις εκτός της Ε.Ε. χώρες ανήλθαν σε 2,504 εκατ. ταξιδιώτες, μειωμένες κατά 6,1%. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 1,8%, ενώ οι αφίξεις από τις χώρες της εκτός της ζώνης του ευρώ, χώρες της Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 3,5%.
 
Οι αφίξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 0,8% και διαμορφώθηκαν σε 888.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 20,6% σε 368.000 ταξιδιώτες. Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύθηκαν κατά 13,1% και διαμορφώθηκαν σε 928.000 ταξιδιώτες. Τέλος, οι αφίξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 7,7% σε 162.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο κατά 6,4% σε 305.000 ταξιδιώτες.
 
Για τον μήνα Ιούνιο, η εισερχόμενη κίνηση διαμορφώθηκε στις 2,971 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Ειδικότερα, οι αεροπορικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 2,7%, ενώ οι οδικές αφίξεις μειώθηκαν κατά 15,7%. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των αφίξεων από τις μη ευρωπαϊκές χώρες κατά 18,1%, καθώς οι αφίξεις από τις χώρες της Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 6,5%.
 
Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, κατά το α΄ εξάμηνο, εμφάνισε πλεόνασμα 2,991 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 6,7% έναντι πλεονάσματος 3,205 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 242 εκατ. ευρώ ή 5,8%, καθώς οι ταξιδιωτικές πληρωμές μειώθηκαν κατά 28 εκατ. ευρώ ή 2,9%.
 
H μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση των αφίξεων κατά 1,6% και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 4,9%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 36,1% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 65,3% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.