Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 7,7 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο 2016, έναντι 10,1 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 7,3 εκατ. ευρώ έναντι 9,6 εκατ. ευρώ.


Μείωση συναλλακτικής δραστηριότητας

Tα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου είναι μειωμένα, κυρίως, λόγω της μείωσης της συναλλακτικής δραστηριότητας και της κεφαλαιοποίησης στην αγορά αξιών. Το πρώτο τρίμηνο 2016, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 71,7 εκατ. ευρώ έναντι 116,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 38%, ενώ, την 23/05/2016, διαμορφώθηκε στα 72,4 εκατ. ευρώ.

Η μέση κεφαλαιοποίηση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς μειώθηκε κατά 20%, συγκρινόμενη με το α' τρίμηνο 2015 (39,1 δισ. ευρώ έναντι 48,8 δισ. ευρώ), ενώ, την 23/5/2016, διαμορφώθηκε σε 46,9 δισ. ευρώ.

Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα μειώθηκε στο 45,8%, το α' τρίμηνο 2016, από 59,5%, το α' τρίμηνο 2015, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 124 εκατ. μετοχές έναντι 210 εκ. μετοχές, το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.