Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2012 – Οκτωβρίου 2013, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2011 – Οκτωβρίου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 4,2%, έναντι αύξησης 3,2% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.
 
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 9,3% το μήνα Οκτώβριο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2012, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 64,5% και στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 10,1%.
 
Επίσης, η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 9,3% το μήνα Οκτώβριο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2012, οφείλεται στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 5,9%.
 
Εξάλλου, σημαντική μείωση 17,5% σημείωσε τον Οκτώβριο ο Γενικός Δίκτης Νέων Παραγγελιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) εφέτος, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2012, έναντι αύξησης 15,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς το 2011.
 
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η συγκεκριμένη εξέλιξη οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών: 
 
α. Στη μείωση του δείκτη νέων παραγγελιών εγχώριας αγοράς κατά 6%.
 
β. Στη μείωση του δείκτη νέων παραγγελιών εξωτερικής αγοράς κατά 23,3%.