Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η Citigroup αναμένει μείωση των NPLs σε τρία στάδια: 
  1. Στάδιο αναδιάρθρωσης και ανάκαμψης
  2. Στάδιο διαγραφής 
  3. Στάδιο πώλησης
Παράλληλα, η Citi επισημαίνει ότι το outlook της κερδοφορίας παραμένει δύσκολο καθώς περίπου το 8%-15% των καθαρών εσόδων από τόκους των ελληνικών τραπεζών, προέρχονται από την εκκαθάριση των NPLs, τα οποία μπορεί να μειωθούν όσο διαγράφονται αυτά.
 
Ο οίκος, όπως αναφέρει, αναμένει «καταλύτες» για να προχωρήσει σε επαναξιολόγηση, όπως την επιτυχημένη κατάληξη της δεύτερης αξιολόγησης, την σταθεροποίηση και την βελτίωση του πολιτικού περιβάλλοντος.