Η ΕΚΤ έκανε δεκτή την πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδας και προχώρησε σε μείωση κατά 2,5 δισ. ευρώ, στα 58,6 δισ. ευρώ, το ανώτατο όριο της έκτακτης ρευστότητας προς τις ελληνικές τράπεζες. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 2,5 δισ. ευρώ, τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

Θυμίζουμε ότι τον Ιούνιο ξεκίνησε η απευθείας χρηματοδότηση των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από την ΕΚΤ, η οποία επανέφερε την εξαίρεση για τα ελληνικά ομόλογα.