Πιο συγκεκριμένα, οι γεννήσεις κατά το 2014 ανήλθαν σε 92.148 άτομα (47.383 αγόρια και 44.765 κορίτσια), ενώ το 2013 είχαν γεννηθεί 94.134 άτομα (48.430 αγόρια και 45.704 κορίτσια).

Από την άλλη πλευρά, οι θάνατοι το 2014 ήταν 113.740 (58.132 άντρες και 55.608 γυναίκες) και το 2013 ήταν 111.794 (57.627 άντρες και 54.167 γυναίκες). Η μέση ηλικία θανάτου αυξήθηκε καθώς για τους άνδρες ήταν 75,5 έτη το 2014 και 75.2 έτη το 2013, ενώ για τις γυναίκες ήταν 81.2 έτη και 80.8 έτη αντίστοιχα.
Στις γεννήσεις, γράφηκαν 79.975 γεννήσεις από Ελληνίδες και 12.173 από αλλοδαπές, την ώρα που το 2013 ήταν 80.940 από Ελληνίδες και 13.194 από αλλοδαπές. Η μέση ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση, το 2014 ήταν τα 31 έτη, ενώ το 2013 ήταν 30.9 έτη.

Αύξηση παρουσίασαν την περασμένη χρονιά οι γεννήσεις εκτός γάμου, καθώς σημειώθηκαν 7.165 γεννήσεις (ποσοστό 7.8% επί του συνόλου των γεννήσεων) ενώ το 2013 ήταν 6.337 (ποσοστό 6.7%).

Στη βρεφική θνησιμότητα (βρεφών κάτω του έτους ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) από 3,69% το 2013, αυξήθηκε στο 3,75% το 2014, ενώ ο δείκτης νεογνικής θνησιμότητας (βρεφών μικρότερων των 28 ημερών ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) έμεινε σταθερή στο 2,63% και ο δείκτης περιγεννητικής θνησιμότητας (γεννήσεις νεκρών ή θάνατοι βρεφών ηλικίας μικρότερης της μιας εβδομάδας ανά 1.000 γεννήσεις) περιορίστηκε στο 5,66% από 5,79% το 2013. Από τα  346 βρέφη που πέθαναν, τα 77 είχαν ηλικία μικρότερη της 1 ημέρας και τα 242 μικρότερη του 1 μηνός.

Αύξηση στα σύμφωνα συμβίωσης- Πολιτικοί οι περισσότεροι γάμοι

Πολύ μεγάλη αύξηση, της τάξεως του 170.7%, παρουσίασαν τα σύμφωνα συμβίωσης κατά το 2014, καθώς ανήλθαν στα 1.573, την ώρα που το 2013 ήταν μόλις 581. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα σύμφωνα συμβίωσης αυξάνονται κάθε χρόνο από το 2009 όταν και εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά, καθώς την πρώτη χρονιά ήταν 161, το 2010 ήταν 180, το 2011 ήταν 185, και το 2012 ήταν 314.

Στους γάμους, θρησκευτικοί και πολιτικοί αυξήθηκαν καθώς έγιναν συνολικά 53.105 όταν το 2013 είχαν γίνει 51.373. Οι πολιτικοί γάμοι επικράτησαν των θρησκευτικών καθώς από τους 53.105, οι 26.915 ήταν πολιτικοί και οι 26.190 ήταν θρησκευτικοί.