Η μείωση του κύκλου εργασιών το 2013 χαρακτηρίζει για δεύτερη χρονιά τη συνολική εικόνα του κλάδου των σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με ισολογισμούς του δείγματος της έκδοσης Πανόραμα των ελληνικών σούπερ μάρκετ 2014. Πάντως, την ίδια περίοδο, τα καθαρά κέρδη προ φόρων σημείωσαν αύξηση σε ποσοστό 4,8%.
 
Στην έκδοση εξετάζονται αναλυτικά οι ισολογισμοί 61 επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ, που αντιπροσωπεύουν το σύνολο σχεδόν των εταιρειών που δημοσιεύουν ισολογισμό. Τα στοιχεία των ισολογισμών δείχνουν σαφώς καλύτερη, αλλά και πάλι πτωτική εικόνα πωλήσεων. Η μείωση του κύκλου εργασιών στο σύνολο των εξεταζόμενων επιχειρήσεων ανήλθε σε -1,96% (-143 εκατ. ευρώ), φτάνοντας τα 7,16 δισ. ευρώ.
 
Σύμφωνα με την ειδική έκδοση, το λιανεμπόριο τροφίμων, μέσα σε δύσκολο οικονομικό περιβάλλον καλείται την τελευταία διετία να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις που δημιουργούν συνθήκες πρωτοφανείς, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τις περισσότερες χώρες.
 
Οι πιο συνήθεις στρατηγικές κινήσεις που υλοποιήθηκαν με στόχο την προσαρμογή στις νέες συνθήκες ήταν, πρώτον, οι προσπάθειες δραστικής μείωσης του λειτουργικού κόστους και, δεύτερον, αύξησης των πωλήσεων μέσω ανάπτυξης δικτύων ή εξαγοράς επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι εξαγορές που εμφανίζονται εντός του 2013, αλλά και οι νέες επενδύσεις.
 
 

Τιμές και ζήτηση
 

Όπως αναφέρεται, η μείωση πωλήσεων ήταν συνολική για το δείγμα, για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και μόνο ελάχιστες εταιρείες κατάφεραν να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους, με ποσοστά, μάλιστα, αρκετά μικρότερα από τα αντίστοιχα των αυξήσεων.
 
Επίσης, σημειώνεται ότι η πτώση στις πωλήσεις είναι αποτέλεσμα συνδυασμού παραγόντων, όπως η μείωση των τελικών τιμών, η μείωση συνολικά της ζήτησης, η αλλαγή του προϊοντικού μείγματος, με τον καταναλωτή να επιλέγει φθηνότερα προϊόντα, οι αλλαγές καταναλωτικών συνηθειών κλπ.
 
Όσον αφορά στα υπόλοιπα μεγέθη και δείκτες των ισολογισμών, παρουσιάζουν μικτή εικόνα με θετικές και αρνητικές εξελίξεις. Συγκεκριμένα, οι δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου εμφανίζουν θετική εικόνα και σε πολλές περιπτώσεις βελτιωμένη σε σχέση με το 2012, η ρευστότητα παραμένει σταθερή σε σχετικά επαρκή επίπεδα, με ελάχιστη μείωση, ενώ τα μεγέθη του ενεργητικού εμφανίζουν αύξηση.