Η πιο μελετημένη υποστήριξη του Ευρώ: Ένα νόμισμα χωρίς κράτος – το μικρό ορφανό  (Otmar Issing: http://bit.ly/d1fBS9)