Μένουμε Αφγανιστάν, παρά την κατάσταση της οικονομίας και τους κινδύνους, ανακοίνωσε ο Δ.Δρούτσας (Ελευθεροτυπία: http://bit.ly/cbVnSO)