Παράδωση κυριαρχικών δικαιωμάτων και τοποθέτηση έπαρχου στην Ελλάδα μελετά η Μέρκελ με αντάλλαγμα κούρεμα του χρέους (Spiegel: http://bit.ly/a3IC3r)