Εδώ η μεσαία τάξη χάνεται… εμείς πως καταλήξαμε να μιλάμε πάλι για ιδιωτικοποίηση των ΔΕΚΟ; (Καθημερινή: http://bit.ly/aYsVxG)