Η Θάτσερ τώρα δικαιώνεται. Είδος υπο εξαφάνιση η μεσαία τάξη στην νεοφιλελεύθερη  Βρετανία. (Guardian: http://bit.ly/bDuY1U)