Ομιλητές, με αλφαβητική σειρά:

Αλέξης Αδαμίδης – νομικός σύμβουλος συνοικισμού Κωνσταντινοπολιτών
Κώστας Νικολάου– διδάκτορ περιβαντολλόγος, τ.επισκέπτης καθηγητής ΑΠΘ
Χριστίνα Μακνέα– χημικός μηχανικός, αρχιτέκτονας τοπίου, μέλος κεντρικής
αντιπροσωπείας ΤΕΕ
Χρίστος Ταξιλτάρης– ομότιμος καθηγητής συγκοινωνιακών έργων ΑΠΘ

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της εκδήλωσης:

«Το μαρτύριο των κατοίκων της Θεσσαλονίκης εδώ και περίπου τρεις μήνες συνεχίζει αμείωτο λόγω των εργασιών του Flyover. Ταυτόχρονα πληθαίνουν οι αντιδράσεις πολιτών, συλλογικών φορέων κ.τ.λ απέναντι στην ταλαιπωρία και στην περιβαλλοντική
καταστροφή που συντελείται στο περιαστικό δάσος. Η ταλαιπωρία επηρεάζει τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν την ήδη επιβαρυμένη περιφερειακή οδό τροφοδοτώντας παράλληλα τεράστιο όγκο οχημάτων στο κέντρο της πόλης. Με αυτό τον τρόπο αυξάνονται τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ήδη μολυσμένη ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης.

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί με την άμεση και δραστική ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων ΜΜΜ, τη διεύρυνση του δικτύου Μετρό (που πρέπει να ξεκινήσει άμεσα), τη δημιουργία τραμ κ.α. Πρέπει να κατευθυνθούμε σε τέτοιες και άλλες
λύσεις, πιο οικονομικές, άμεσα εφαρμόσιμες και φιλικότερες προς το περιβάλλον, σε μια ριζικά διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που κυριαρχεί σήμερα.»

Στόχος της εκδήλωσης είναι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, να ενημερωθεί ένα πλατύ κομμάτι της κοινωνίας για το τι πραγματικά θα επιφέρει τούτο το έργο και «να συντονίσουμε τους κοινούς προβληματισμούς και τις αντιδράσεις απέναντι στα σχέδια κυβέρνησης και εργολάβων για ένα έργο που θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα για το βιοτικό επίπεδο, το περιβάλλον, το περιαστικό δάσος και τελικά την ζωή και την υγεία μας».