Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκήρυξε «τρεις παράλληλους διαγωνισμούς για την σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Τεχνικού, Νομικού και Χρηματοοικονομικού Συμβούλου προς υποβοήθηση του Υπουργείου για τις ενέργειες διεξαγωγής Διεθνούς Διαγωνισμού (ΣΔΙΤ) για την “Διαχείριση – Λειτουργία και Συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) Αθήνας” και δαπάνης 138.424,01€ έκαστη. (Τα αντίστοιχα links των υπό εξέλιξη διαγωνιστικών διαδικασιών δίνονται στο τέλος της ανακοίνωσης)».

Επισημαίνεται ότι όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Μηχανικών της ΕΥΔΑΠ, το υπουργείο αποφάσισε να προβεί στη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, την ώρα που η διαπραγμάτευση με την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για τη σύναψη της νέας σύμβασης συνέχισης της υδροδοαρχικής 20ετούς σύμβασης(1999-2019) για τη «Διαχείριση – Λειτουργία και Συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) Αθήνας», βρίσκεται σε εξέλιξη. Μάλιστα όπως σημειώνει η ανακοίνωση των μηχανικών της ΕΥΔΑΠ, «για τον σκοπό αυτό μάλιστα δόθηκε πρόσφατα και δεύτερη παράταση της προηγούμενης σύμβασης έως τον 12/2020».

Αξίζει να αναφερθεί επιπροσθέτως ότι όπως αναφέρει ο Σύλλογος Μηχανικών της ΕΥΔΑΠ, από τον διαγωνισμό για τη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης της Αθήνας, αποκλείονται «η ίδια η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., όσο και το έμπειρο προσωπικό της Διεύθυνσης Υδροληψίας της ΕΥΔΑΠ».

Ακόμα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η ανάθεση της διαχείρισης του δικτύου σε ιδιώτη, «θα επιφέρει μεγάλη επισφάλεια στην αδιάλειπτη υδροδότηση του Λεκανοπεδίου καθώς η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για την αδιάλειπτη υδροδότηση της Αττικής, δεν θα μπορεί πλέον να ελέγξει τις διαδικασίες ασφαλούς υδροληψίας και μεταφοράς του αδιύλιστου νερού, με το οποίο τροφοδοτούνται οι μονάδες επεξεργασίας νερού και το δίκτυο διανομής του καθαρού νερού».

Παράλληλα οι μηχανικοί τονίζουν ότι μια τέτοια σύμπραξη για την λειτουργία και συντήρηση του Ε.Υ.Σ. θα επιφορτίσει το ελληνικό δημόσιο με τεράστιο οικονομικό κόστος, την πληρωμή του οποίου εν τέλει θα αναλάβουν να πληρώσουν οι πολίτες.

Ταυτόχρονα υπογραμμίζεται ότι το δημόσιο πρόκειται να χάσει μεγάλο ποσό της κερδοφορίας του, «τόσο εξαιτίας των αναπόφευκτα μειωμένων μερισμάτων που θα εισπράττει λόγω της μειωμένης κερδοφορίας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., όσο και από τη αυξημένη δαπάνη που θα αποδίδει στον συμπράττοντα ιδιώτη». Όπως σημειώνει ο Σύλλογος Μηχανικών της ΕΥΔΑΠ, «από την σύμπραξη ΣΔΙΤ το δημόσιο θα μετατραπεί σε εγγυητή των συμφερόντων του εκάστοτε ιδιώτη».

Επιπλέον, με την ανάληψη της διαχείρισης του δικτύου υδροδότησης από ιδιώτη, το υπουργείο δρομολογεί την απόλυση 200 εργαζόμενων της Διεύθυνσης Υδροληψίας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., που απασχολούνται στη λειτουργία και και συντήρηση του Ε.Υ.Σ.

Οι μηχανικοί της ΕΥΔΑΠ, υποστηρίζουν ότι «η ενέργεια αυτή βρίσκεται σε συνέχεια της στοχευμένης απομάκρυνσης των υπαλλήλων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από την Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ προ διετίας, για τους ίδιους λόγους, από τους ίδιους εμπνευστές των ΣΔΙΤ, στις δημόσιες υποδομές, που εποπτεύει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών».

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση του Συλλόγου Μηχανικών Π.Ε. & Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αθήνα 29.05.2020

Συνάδελφοι,

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προτίθεται να προβεί σε σύναψη σύμβασης με σύμπραξη δημόσιου – ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), μετά από Διεθνή Διαγωνισμό, με αντικείμενο την “Διαχείριση – Λειτουργία και Συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) Αθήνας”.

Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο διενεργεί τρείς (3) παράλληλους διαγωνισμούς για την σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Τεχνικού, Νομικού και Χρηματοοικονομικού Συμβούλου προς υποβοήθηση του Υπουργείου για τις ενέργειες διεξαγωγής Διεθνούς Διαγωνισμού (ΣΔΙΤ) για την “Διαχείριση – Λειτουργία και Συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) Αθήνας” και δαπάνης 138.424,01€ έκαστη. (Τα αντίστοιχα links των υπό εξέλιξη διαγωνιστικών διαδικασιών δίνονται στο τέλος της ανακοίνωσης).

Τις παραπάνω ενέργειες πραγματοποιεί το Υπουργείο τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση με την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για τη σύναψη της νέας σύμβασης συνέχισης της υδροδοαρχικής 20ετούς σύμβασης(1999-2019) για τη “Διαχείριση – Λειτουργία και Συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) Αθήνας». Για τον σκοπό αυτό μάλιστα δόθηκε πρόσφατα και δεύτερη παράταση της προηγούμενης σύμβασης έως τον 12/2020.

Ο Σύλλογος Μηχανικών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. εκφράζει την πλήρη διαφωνία του, στην πρόθεση του Υπουργείου για την σύναψη σύμβασης με ιδιωτικό φορέα, μετά από Διεθνή Διαγωνισμό (ΣΔΙΤ), για την “Διαχείριση – Λειτουργία και Συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) Αθήνας” αλλά και για τον τρόπο που το μεθόδευσε.

Με τις παραπάνω διαδικασίες προδιαγράφεται μια σύμπραξη μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που έχει ως αντικείμενο την λειτουργία και συντήρηση του Ε.Υ.Σ στην οποία τόσο η ίδια η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., όσο και το έμπειρο προσωπικό της Διεύθυνσης Υδροληψίας της ΕΥΔΑΠ, αποκλείονται.

Για την εταιρεία μας αυτό θα επιφέρει μεγάλη επισφάλεια στην αδιάλειπτη υδροδότηση του Λεκανοπεδίου καθώς η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για την αδιάλειπτη υδροδότηση της Αττικής, δεν θα μπορεί πλέον να ελέγξει τις διαδικασίες ασφαλούς υδροληψίας και μεταφοράς του αδιύλιστου νερού, με το οποίο τροφοδοτούνται οι μονάδες επεξεργασίας νερού και το δίκτυο διανομής του καθαρού νερού.

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αποδεικνύει καθημερινά έως σήμερα την ικανότητά της να ανταποκρίνεται άμεσα και με τον βέλτιστο τρόπο σε κάθε είδους προβλήματα, όπως αντιμετώπιση λειψυδριών, υγειονομικών κρίσεων καθώς και μεγάλων αστοχιών στις εγκαταστάσεις του Ε.Υ.Σ. με χαρακτηριστικό παράδειγμα την τελευταία θραύση του υδραγωγείου Μόρνου στον Πρόδρομο. Η ικανότητα αυτή δεν είναι τυχαία αλλά είναι το αποτέλεσμα της τεράστιας τεχνογνωσίας και εμπειρίας που κατέχει το προσωπικό της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., που έχει αποκτηθεί μετά από 70 χρόνια συνεχούς λειτουργίας του συνόλου του υδροδοτικού συστήματος των Αθηνών.

Μια τέτοια σύμπραξη για την λειτουργία και συντήρηση του Ε.Υ.Σ. θα επιφέρει τεράστιο οικονομικό κόστος στο ελληνικό δημόσιο, που τελικά θα κληθεί να πληρώσει ο καταναλωτής. Παράλληλα το δημόσιο θα χάσει μεγάλο ποσό της κερδοφορίας του, τόσο εξαιτίας των αναπόφευκτα μειωμένων μερισμάτων που θα εισπράττει λόγω της μειωμένης κερδοφορίας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., όσο και από τη αυξημένη δαπάνη που θα αποδίδει στον συμπράττοντα ιδιώτη. Από την σύμπραξη ΣΔΙΤ το δημόσιο θα μετατραπεί σε εγγυητή των συμφερόντων του εκάστοτε ιδιώτη.

Η Κυβέρνηση με το Υπουργείο εγκαινιάζουν έναν νέο διωγμό, 200 αυτή την φορά συναδέλφων από την Διεύθυνση Υδροληψίας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που μέχρι σήμερα λειτουργούν και συντηρούν με επιτυχία το Ε.Υ.Σ. Η ενέργεια αυτή βρίσκεται σε συνέχεια της στοχευμένης απομάκρυνσης των υπαλλήλων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από την Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ προ διετίας, για τους ίδιους λόγους, από τους ίδιους εμπνευστές των ΣΔΙΤ, στις δημόσιες υποδομές, που εποπτεύει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Επισημαίνουμε στους εμπνευστές των ΣΔΙΤ στο Υπουργείο, ότι το νερό δεν είναι ούτε αεροδρόμια, ούτε αυτοκινητόδρομοι. Κατά την πρόσφατη περίοδο της υγειονομικής κρίσης αποδείχτηκε ότι η κοινωνία έμεινε όρθια χωρίς αεροδρόμια και χωρίς μετακινήσεις στους δρόμους, ωστόσο χωρίς το νερό κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα θα ήταν αδύνατη.

Αποδεικνύεται πλέον περίτρανα, ότι μοναδικός στόχος του Υπουργείου είναι η διάλυση της μεγάλης, ιστορικής και κερδοφόρας Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που επί δεκαετίες ξεδιψάει την Αθήνα, προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων.

Καλούμε την Διοίκηση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η οποία είναι μέσα στις εξελίξεις, να πάρει ισχυρή θέση και να αντιταχθεί σε αυτά τα υπονομευτικά και καταστροφικά σχέδια, που θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή υδροδότηση του μισού πληθυσμού της χώρας αλλά και το μέλλον της ίδιας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Συνάδελφοι,

Πάγια θέση του Συλλόγου Μηχανικών είναι η σύμβαση μεταξύ της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., της Εταιρείας Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π. και του Ελληνικού Δημοσίου να είναι μία και ενιαία και μέσω αυτής της σύμβασης η Ε.ΥΔ.Α.Π Α.Ε. να διατηρήσει το αποκλειστικό δικαίωμα λειτουργίας και συντήρησης του Ε.Υ.Σ.

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΑΙΡΗ ΛΙΑΠΗ

Links των υπό εξέλιξη διαγωνιστικών διαδικασιών του Υπουργείου.

  • https://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=5727:πρωτογενές-αίτημα-«παροχή-υπηρεσιών-τεχνικού-συμβούλου-προς-υποβοήθηση-της-δ18-για-τις-ενέργειες-διεξαγωγής-διεθνούς-διαγωνισμού-σδιτ-του-έργου-“διαχείριση-–-λειτουργία-και-συντήρηση-του-εξωτερικού-υδροδοτικού-συστήματος-ε-υ-σ-αθήνας-”»&Itemid=217

  • https://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=5726:πρωτογενές-αίτημα-«παροχή-υπηρεσιών-νομικού-συμβούλου-προς-υποβοήθηση-της-δ18-για-τις-ενέργειες-διεξαγωγής-διεθνούς-διαγωνισμού-σδιτ-του-έργου-“διαχείριση-–-λειτουργία-και-συντήρηση-του-εξωτερικού-υδροδοτικού-συστήματος-αθήνας-”-»&Itemid=217

  • https://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=5725:πρωτογενές-αίτημα-«παροχή-υπηρεσιών-χρηματοοικονομικού-συμβούλου-προς-υποβοήθηση-της-δ18-για-τις-ενέργειες-διεξαγωγής-διεθνούς-διαγωνισμού-σδιτ-στα-πλαίσια-κατασκευής-του-έργου-“διαχείριση–λειτουργία-συντήρηση-του-εξωτ-υδροδοτικού-συστ-αθήνας&Itemid=217