Χωρίς να καταλογίζεται ευθύνη σε συγκεκριμένη πλευρά, η έκθεση αναφέρει ότι το αεροπλάνο δεν παρουσίαζε κανένα τεχνικό πρόβλημα, ούτε φαίνεται να υπήρξε ανθρώπινη παρέμβαση σε ζωτικά όργανα του αεροπλάνου.
 
Οι ειδικοί χρησιμοποίησαν τα δεδομένα από τα «μαύρα κουτιά», δορυφορικές φωτογραφίες και συνομιλίες με πύργους ελέγχου.
 
Οι εμπειρογνώμονες επισημαίνουν ότι το αεροπλάνο διαλύθηκε στον αέρα, πιθανότατα ως αποτέλεσμα της δομικής βλάβης που προκάλεσε σε αυτό ο μεγάλος αριθμός αντικειμένων «υψηλής ενέργειας» που το χτύπησαν εξωτερικά.
 
Στο ίδιο κείμενο επισημαίνεται ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για τα ακριβή αίτια της συντριβής.