«Όλες οι μελέτες διεθνούς κύρους, καταγράφουν ότι η ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, πρέπει να βασιστεί στην Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών. Στο ίδιο εξάλλου συμπέρασμα καταλήγουν τα τελευταία χρόνια και σημαντικές μελέτες του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για την βιομηχανία ειδών διατροφής, που σήμερα θεωρείται ατμομηχανή της ελληνικής βιομηχανίας. Γεγονός είναι δε, από την άποψη αυτή, ότι ο κλάδος προσφέρει απασχόληση σε 300.000 άτομα, καλύπτει 3 δισ. ευρώ εξαγωγές και είναι από τους πρωτοπόρους σε έρευνα και ανάπτυξη», τονίζει μεταξύ άλλων ο Β. Ζαφείρης.
 
Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Β. Ζαφείρης «από πλευράς οικογενειακής δαπάνης, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών που διενεργεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι δαπάνες για είδη διατροφής αντιπροσωπεύουν κατά μέσον όρο το 20% του οικογενειακού προϋπολογισμού, με το ποσοστό αυτό να ανεβαίνει στο 34% για τον πτωχό πληθυσμό της χώρας. Ας σημειωθεί, επίσης, ότι το ποσοστό συμμετοχής της διατροφής στον οικογενειακό προϋπολογισμό βαίνει αυξανόμενο στο μέτρο που η συνολική ετήσια οικογενειακή δαπάνη μειώνεται λόγω αντίστοιχης πτώσης του εθνικού κατά κεφαλήν εισοδήματος. Πιο αναλυτικά, ενώ η μέση μηνιαία δαπάνη για αγορές αγαθών και υπηρεσιών σε τρέχουσες τιμές το 2008 αντιπροσώπευε 2.120 ευρώ, το 2012 είχε πέσει στα 1.637 ευρώ και σήμερα εκτιμάται ότι βρίσκεται στα 1.502 ευρώ. Έτσι, το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν τα είδη διατροφής στην σύνθεση της δαπάνης αυτής, από 16,4% το 2003, το 2014 εκτιμάται στο επίπεδο του 20,8% και για τα φτωχότερα νοικοκυριά να ξεπερνά το 39%».
 
«Περιττό να τονιστεί ότι μια τέτοια εξέλιξη θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και στην παραγωγική λειτουργία της βιομηχανίας ειδών διατροφής, που εκ των πραγμάτων θα γνωρίσει κάμψη της ζήτησης, κυρίως δε στους τομείς αυτούς που παράγουν και υψηλές προστιθέμενες αξίες. Θα πρέπει, έτσι, να επισημανθεί ότι ο τομέας ειδών διατροφής είναι, κατά το ΙΟΒΕ, πρώτος ανάμεσα στους κλάδους της μεταποίησης σε όρους αξίας παραγωγής (25%) και ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (24%). Επίσης, πάντα σύμφωνα με την μελέτη του ΙΟΒΕ, η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών, με σημαντικές επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα σε Ελλάδα, Βαλκάνια και Ευρώπη, παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, ιδιαίτερα στον τομέα των εξαγωγών και μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην τόνωση της ελληνικής οικονομίας. Την διάσταση αυτή του κλάδου επισημαίνει, εξάλλου, και η γνωστή μελέτη της McKinsey», λέει μεταξύ άλλων ο ίδιος.