Οι διοικητικοί υπάλληλοι του ΕΚΠΑ αναφέρουν στη μήνυσή τους, ότι παρά το σχετικό αίτημα που έχουν υποβάλει από τον Σεπτέμβριο, δεν περιήλθε ποτέ στα χέρια τους η αιτιολογημένη έκθεση αξιολόγησης των δομών των πανεπιστημίων, βάσει της οποίας κρίθηκε, ότι θα πρέπει να τεθούν 1349 υπάλληλοι οκτώ ιδρυμάτων σε διαθεσιμότητα.

«Η παράδοση του συγκεκριμένου εγγράφου δηλώνει την παράβαση του καθήκοντος του Γενικού Γραμματέα ως Προϊσταμένου των συγκεκριμένων Υπηρεσιών και της κ. Κουρουπή, δεδομένης της βαρύτητας και της σημασίας της συγκεκριμένης έκθεσης που οδηγεί σε διαθεσιμότητα 1.349 διοικητικούς υπαλλήλους, 498 από τους οποίους ανήκουν στον σύλλογό μας», αναφέρεται στη μήνυση.

Οι διοικητικοί υπάλληλοι κάνουν λόγο για «μεροληπτική μεταχείριση» σε βάρος τους, «δεδομένης της εξαίρεσης από το μέτρο της διαθεσιμότητας του πανεπιστημίου Πειραιά και του ΤΕΙ Πειραιά όπου, όπως αναφέρουν, ανήκουν στην περιφέρεια στην οποία εκλέγεται ο υπουργός Παιδείας Κων/νος Αρβανιτόπουλος, ενώ στο πανεπιστήμιο Πειραιά υπηρετεί ο κ. Κυριαζής ως καθηγητής».