Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία στην ανακοίνωσή της το ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό του ΠΕΔΥ καλείται να εργαστεί χωρίς την συνεπικουρία νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και γραμματειακής υποστήριξης.

Παράλληλα στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι με αυτήν την «πρακτική» δημιουργείται μεγάλος κίνδυνος και για τους ασφαλισμένους αλλά και για τους λειτουργούς υγείας.

Επίσης τονίζεται ότι θα αποστείλει στους ευρωπαϊκούς και άλλους σημαντικούς υπερκείμενους Ιατρικούς Συλλόγους και Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες, αναφορά για προκλητικές παραβιάσεις κανόνων άσκησης της Ιατρικής Επιστήμης από το Ελληνικό Κράτος.