«Έπειτα από εξώδικη διαμαρτυρία μας στο Υπουργείο Παιδείας χθες, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για #απαλλαγή_από_το_μτθ (θρησκευτικά) παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020» ανακοίνωσε με ανάρτησή της η Ένωση Αθέων, δημοσιεύοντας την εξώδικη διαμαρτυρία προς το υπουργείο.

Όπως ανέφερε η Ένωση στο εξώδικό της, ενώ η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για την δήλωση γονέων μαθητών και μαθητριών για την απαλλαγή τους από το μάθημα των Θρησκευτικών προβλέπει διορία από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 20η του ίδιου μήνα κάθε έτους, η νέα εγκύκλιος της υφυπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, αναιτιολόγητα προχωράει σε σύντμηση της χρονικής προθεσμίας κατά έξι ημέρες.

Όπως τονίζεται, η παραπάνω απόφαση αποκαλύπτει δυσμενή μεταχείριση των ενδιαφερόμενων, δεδομένης της πανδημίας, μία μεθόδευση που στοχεύει στο να δηλώσουν όσο γίνεται λιγότεροι γονείς την απαλλαγή των παιδιών τους.

«Συνεπώς, με τη νέα εγκύκλιο εισάγεται κρατικό μέτρο που επιβάλλει δυσμενή μεταχείριση στους πολίτες λόγω των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων, κάτι το οποίο παραβιάζει εκ νέου τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ίσης μεταχείρισης χωρίς διάκριση λόγω θρησκεύματος (ή απουσίας θρησκεύματος) κατά το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β’ του Συντάγματος, κατά το οποίο “η απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός”» υπογραμμίζει η Ένωση Αθέων, ενώ σημειώνει πως παραβιάζεται ταυτόχρονα και άρθρο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, για την απαγόρευση διακρίσεων, σε συνδυασμό με το άρθρο που αφορά την ελευθερία συνείδησης, θρησκείας και σκέψης, καθώς και το άρθρο για το δικαίωμα στην εκπαίδευση του Πρώτου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης.

Την ίδια ώρα, παρά την παραπάνω θετική εξέλιξη, αξίζει να σημειωθεί πως το υπουργείο Παιδείας επιμένει να αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τον τρόπο απαλλαγής των μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Όπως αναφέρει το alphavita.gr, η ίδια εγκύκλιος που υπογράφει η υφυπουργός Ζαχαράκη, προβλέπει για τους γονείς την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986, του/της ίδιου/ας του/της μαθητή/τριας (αν είναι ενήλικος/η) ή και των δύο γονέων του/της (αν είναι ανήλικος/η), στην οποία θα αναφέρεται το εξής : «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα των Θρησκευτικών».

«Μόνον στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η υπογραφή του/της ασκούντος/ούσης τη γονική μέριμνα. Η προσυπογραφή της Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/τη διδάσκοντα/ουσα είναι απαραίτητη, ώστε να ενημερώνεται για τους/τις μαθητές/τριες που θα έχει στην τάξη του/της στις ώρες του μαθήματος των Θρησκευτικών» αναφέρεται ακόμα.

Ωστόσο, αυτό που ξεκαθάρισε η απόφαση της ΑΠΔΠΧ μόλις την περασμένη Δευτέρα, είναι πως για την απαλλαγή από την υποχρέωση παρακολούθησης του µαθήµατος των Θρησκευτικών αρκεί η δήλωση ότι λόγοι συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συµµετοχή του µαθητή στο µάθηµα των Θρησκευτικών. Επίσης, με άλλη απόφαση, η Αρχή έκρινε ότι η αποκάλυψη έστω και µε έµµεσο τρόπο του ευαίσθητου προσωπικού δεδοµένου ότι ο αιτούµενος την απαλλαγή µαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, ερχόταν σε αντίθεση προς την «αρνητική θρησκευτική ελευθερία των µαθητών και των γονέων τους» κατά το άρθρο 13§1 Συντ., δηλαδή στο δικαίωµα µη αποκάλυψης των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων, καθώς και προς τα άρθρα 9 ΕΣ∆Α και 2§2 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣ∆Α εν συνδυασµώ µεταξύ τους για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

Όπως ξεκαθαρίζεται από την ΑΠΔΠΧ, «θα αρκούσε η επίκληση στη δήλωση λόγων συνείδησης και όχι η αναφορά της πίστης ή της µη πίστης σε συγκεκριµένο θρήσκευµα», απόφαση που μέχρι στιγμής δεν μοιάζει να ενδιαφέρει το υπουργείο Παιδείας.