Έπειτα από 11 μήνες πανδημίας και με τα αιτήματα των υγειονομικών να μη βρίσκουν αντίκρησμα προς την κυβέρνηση, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου, ανέφερε πως εξετάζεται από το υπουργείο Εργασίας το ενδεχόμενο να αναγνωριστεί ως εργατικό ατύχημα ο θάνατος από κορονοϊό, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και θα άφορα αμιγώς τον υγειονομικό χώρο.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης για το οποίο επανέλαβε τη δημιουργία «ατομικού κουμπαρά» για κάθε νέο ασφαλισμένο μετά την 1η Ιανουαρίου του 2022 με στόχο την εξασφάλιση υψηλότερων επικουρικών συντάξεων για τη νέα γενιά, είναι ένας από τους βασικούς άξονες της νέας ασφαλιστικής μεταρρύθμισης

Στον σχεδιασμό συμφωνά με τον Τσακλόγλου είναι η λειτουργία κεφαλαιοποιητικού πυλώνα στην επικουρική ασφάλιση, δηλαδή από τις εισφορές των νέων ασφαλισμένων θα δημιουργούνται αποταμιεύσεις, σημαντικό τμήμα των οποίων θα διατεθεί για χρηματοδότηση επενδύσεων στη χώρα µας. Παράλληλα, διευκρίνισε ο υφυπουργός, διασφαλίζονται οι υφιστάμενες επικουρικές και κύριες συντάξεις.