Από την Αριστερά των παραγόντων στην Αριστερά των δρόμων. Ο Δ. Παπαχρήστος για τον πόλεμο της καρέκλας (Έθνος: http://bit.ly/cvc80w )