Όπως επισημαίνει στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, η δημιουργία ΕΟΖ στις παραμεθόριες περιοχές της χώρας, σε αυτήν την  ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική συγκυρία, μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, με όλα τα συνεπακόλουθα θετικά αποτελέσματα, αλλά και στην αύξηση των εσόδων του ελληνικού δημοσίου, που σε διαφορετική περίπτωση θα εκλείψουν.

Μάλιστα, ζητεί το εργασιακό καθεστώς σε αυτές τις περιοχές να μη διαφοροποιείται από το ισχύον σε όλη την επικράτεια.

Διαβάστε περισσότερα:

http://www.capital.gr/News.asp?id=1374352