Όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός,  το άρθρο 21 του νόμου 4337/2015, το οποίο μάλιστα εμφανίζεται από την κυβέρνηση ως «μνημονιακή απαίτηση», αποτελεί πραγματική βόμβα στα θεμέλια του Ταμείου καθώς, στην ουσία πετά εκτός ασφάλισης χιλιάδες μηχανικούς που δέχθηκαν την υπαγωγή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία και ταυτόχρονα προχώρησαν σε ρυθμίσεις προηγούμενων οφειλών τους.
 
Συγκεκριμένα, στην εν λόγω ευνοϊκή ρύθμιση εντάχθηκαν συνολικά 20.000 ελεύθεροι επαγγελματίες-Μηχανικοί γεγονός που οδήγησε στην αύξηση των εσόδων του ΤΣΜΕΔΕ – ΕΤΑΑ κατά 15% για το 1ο εξάμηνο του 2015 και την εισροή 9,5 εκατομμυρίων ευρώ στο ασφαλιστικό ταμείο.
 
Αν όμως κάτι δείχνει κυριολεκτικά να σοκάρει είναι το ότι η συγκεκριμένη διάταξη όχι μόνο δεν προβλέπει κάποιο μεταβατικό καθεστώς αλλά έχει και αναδρομική ισχύ, κάτι που σημαίνει πως ακυρώνονται χιλιάδες ρυθμίσεις και οι ασφαλισμένοι θα κληθούν να πληρώσουν αναδρομικά τη διαφορά, κάτι που, όπως ο πρόεδρος του ΤΕΕ εκτιμά θα τους κρατήσει και πάλι εκτός ασφαλιστικής ενημερότητας αφού ούτως ή άλλως δεν υπάρχει κάποια οικονομική δυνατότητα εκ μέρους τους.
 
Ο Γιώργος Στασινός μάλιστα χαρακτηρίζει τη νέα διάταξη ως «κατάφωρα αντισυνταγματική» λέγοντας χαρακτηριστικά πως «παραβιάζει πλέγμα διατάξεων του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου, οι δε πλημμέλειές της δεν μπορούν νομικά να θεραπευθούν, με μόνη αιτιολογία ότι αποτελεί «μνημονιακή απαίτηση».
 
Ειδικότερα η νέα διάταξη προσβάλλει την αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών, την αρχή της ασφάλειας του δικαίου καθώς και την αρχή της αναλογικότητας σε συνδυασμό με την αρχή του κοινωνικού κράτους. Προσθέτως, παραβιάζει το άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα του δικαίου της Ένωσης).
 
Η παραβίαση αυτών των αρχών και των αντίστοιχων δικαιωμάτων θα αποτελέσουν τον κορμό των δικαστικών προσφυγών που θα ακολουθήσουν για την ανατροπή της επίμαχης διάταξης.
 
Ο Γιώργος Στασινός μάλιστα τόνισε με έμφαση ότι η νέα διάταξη προσβάλλει ευθέως το δημόσιο συμφέρον καθώς η κατάργησή της θα οδηγήσει εκ νέου τους μηχανικούς αλλά και τους λοιπούς ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ να μην καταβάλουν τις ιδιαίτερα υψηλές εισφορές που επιβλήθηκαν με το ν. 3986/2011 και τελικά θα επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που φέρεται να επιδιώκεται με τη διάταξη του άρθρου 21 του ν.4337/2015, ενώ θα καταστήσει το ΕΤΑΑ, ένα ακόμη μη βιώσιμο ασφαλιστικό ταμείο στη χώρα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας.