Μπερλουσκονισμός: παιδική ασθένεια του φασισμού. Όταν το χρήμα και τα media χτυπούν το “άρρωστο” πολιτικό σύστημα (MD: http://bit.ly/a0zKh9)