Ωστόσο τονίζει ότι οι στόχοι της κυβέρνησης για την ανάπτυξη είναι υπεραισιόδοξοι και αναμένει ότι τα ρίσκα που σχετίζονται με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων θα παραμείνουν υψηλά.
 
Επίσης, σημειώνει ο οίκος, η ψήφιση του νομοσχεδίου υποδεικνύει ότι η κυβέρνηση παραμένει δεσμευμένη στις μεταρρυθμίσεις, γεγονός που ενισχύει την αύξηση της εμπιστοσύνης στην οικονομία.
 
Η Moody’s επισημαίνει ότι το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής του χρέους είναι σχετικά ελαφρύ μέχρι την έναρξη του 2017 και δεν υπάρχουν άμεσες πιέσεις ρευστότητας. Για το υπόλοιπο του 2016, η μόνη πληρωμή είναι τα 297 εκατ. ευρώ προς το ΔΝΤ τον Δεκέμβριο.
 
Τα τελευταία στοιχεία από τον ΟΔΔΗΧ δείχνουν ότι η χώρα έχει ρευστό 3,2 δισ. ευρώ (τέλη Ιουνίου 2016), αν και το ποσό πιθανότατα μειώθηκε μετά τις πληρωμές προς τους επίσημους πιστωτές τον Ιούλιο. 
 
Τα 2,8 δισ. ευρώ θα βοηθήσουν για να μειωθούν τα ληξιπρόθεσμα προς τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό θα βοηθήσει σε μερική οικονομική ανάκαμψη οδεύοντας προς το 2017, μετά από ύφεση, σε ετήσια βάση, 1% του ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο.
 
Η εμπιστοσύνη και το εξωτερικό εμπόριο έχει περιοριστεί από τα capital controls, την επενδυτική αβεβαιότητα και τις αυξήσεις του ΦΠΑ που έχουν «χτυπήσει» στην κατανάλωση, όπως τονίζει η Moody’s.
 
Ο τουρισμός όπως και η ανάκαμψη στον ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου, που αυξήθηκε 22,8% σε ετήσια βάση το β’ εξάμηνο κυρίως εξαιτίας της αύξησης των αποθεμάτων, θα στηρίξουν επίσης την οικονομία. 
 
Έτσι, ο οίκος αναμένει ανάπτυξη 1,8% του ΑΕΠ το 2017 (υψηλότερη από την πρόβλεψη για ύφεση 0,7% του ΑΕΠ το 2016 η οποία όμως υπολείπεται του κυβερνητικού στόχου για 2,7% του ΑΕΠ), στη βάση της βελτιωμένης καταναλωτικής και επενδυτικής εμπιστοσύνης, εφόσον συνεχιστεί η υλοποίηση του προγράμματος.
 
Όπως σημειώνει η Moody's, η εκταμίευση των 2,8 δισ. ευρώ θα ανοίξει τον δρόμο για τις διαπραγματεύσεις της β’ αξιολόγησης, η οποία θα επικεντρωθεί στα εργασιακά, όπως το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, έναν νέο σύστημα υπολογισμού του κατώτατου μισθού και οι ομαδικές απολύσεις.
 
Ωστόσο ο οίκος προειδοποιεί για τους κινδύνους που σχετίζονται με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων αφού περιμένει ότι τα ρίσκα που σχετίζονται με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων θα παραμείνουν υψηλά, δεδομένης της μικρής κυβερνητικής πλειοψηφίας, των αδύναμων θεσμών της χώρας και της κοινωνικής δυσαρέσκειας στη χώρα.