Ναόμι Κλάιν: «Σας εκπαιδεύουν να αισθάνεστε ένοχοι». Έθνος με PhD στο αυτομαστίγωμα. (BHMA: http://bit.ly/bBlS4P)