Το FAD (βρετανικό site σύγχρονης τέχνης, street-art, video-design κ.λπ.) δημοσιεύει έργα καλλιτεχνών, που συμμετέχουν σε έναν ιδιότυπο διαγωνισμό μέσω του facebook. Για περισσότερες πληροφορίες: www.facebook.com/FADartstuff