Νικοτίνη. Ο εκσυγχρονισμός πέθανε ζήτω ο εκσυγχρονισμός. (Ελευθεροτυπία: http://bit.ly/bxIgZV)