Θίοντορ Ρούσβελτ. Ο πρόεδρος που εξόντωνε αρκούδες,  ιθαγενείς και Φιλιπινέζους. (YouTube)