Θέση νομικού συμβούλου στον δήμο Βέροιας εμφανίζεται να κατέχει εν ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Ημαθία, σύμφωνα με ΦΕΚ και έγγραφα του δήμου που δημοσιεύει το Pagenews.gr. Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης, βουλευτής τις περιόδους 2007-2009, 2012-2015 και επανεκλεγείς τον Ιούλιο του 2019, εμφανίζεται να προσλαμβάνεται στον δήμο Βέροιας ως έμμισθος δικηγόρος, με τον δήμαρχο της πόλης, Κωνσταντίνο Βοργιανίδης να ανακοινώνει -στην απόφαση της 5ης Ιανουαρίου- πως ο Λ. Τσαβδαρίδης προσλαμβάνεται για να καλύψει τη μία από τις δύο κενές οργανικές θέσεις του δήμου, με σχέση έμμισθης εντολής. Δείτε το έγγραφο της πρόσληψής του στον δήμο Βέροιας:

«Προσλαμβάνουμε ως Δικηγόρους σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις του Δήμου Βέροιας, με σχέση έμμισθης εντολής, τους παρακάτω Δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, σύμφωνα με το αριθμ. 10/2017 πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής του άρθρου 43 του ν.4194/2013 όπως ισχύει για την πλήρωση δυο θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Βέροιας το οποίο δημοσιεύτηκε στις 15-12-2017» αναφέρεται στην απόφαση του δήμου, με τον ένα εκ των δύο να είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, με αντικείμενό του τη νομική υποστήριξη του δήμου Βέροιας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο βουλευτής απολαμβάνει μηνιαίο μισθό ύψους 2.505,30 ευρώ, ενώ εξασφαλίζει άδειες από τον δήμο για τις μετακινήσεις του.

Το δημοσίευμα περιλαμβάνει και δηλώσεις του ίδιου του βουλευτή για το ζήτημα, όπου εμφανίζεται να δηλώνει πως «είναι απολύτως νόμιμο και ηθικό και δεν υπάρχει ασυμβίβαστο. Είναι νομικός σύμβουλος και δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος. Είναι επομένως και νόμιμο και ηθικό».

Αξίζει να σημειωθεί πως στο Σύνταγμα, στο άρθρο 56, αναφέρεται: «Έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, άλλοι υπάλληλοι του Δημοσίου, υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος ή επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές, αν δεν παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων».