Ερώτηση-Παγίδα: Οι ισχυρές χώρες δανείζονται στο δικό τους νόμισμα, οι αδύναμες σε ξένο. Εμείς δανειστήκαμε σε ευρώ, τι από τα δύο είμαστε;