Τα πάντα για την πρωτοβουλία «Παύση Πληρωμών – Έξοδος από το Ευρώ» στο www.nomoneynodebt.gr – Προσφορά του ThePressProject (κάτι σανDVD δώρο)