Η Νορβηγία ματαιώνει στρατιωτικό σεμινάριο λόγω συμμετοχής Iσραηλινού αξιωματικού (NP: http://bit.ly/bSIEb9)