«Διπλό σοκ: το βαρύ κόστος για την οικονομία από την κρατική αρωγή στις πληγείσες περιοχές και η επιβάρυνση του δημοσίου χρέους για νέο δανεισμό- η πιθανή κήρυξη της χώρας σε κατάσταση πολιορκίας με αναστολή άρθρων του Συντάγματος όπως εισηγούνται αξιωματούχοι του Μαξίμου στον πρωθυπουργό» γράφει στο πρωτοσέλιδό της η συντηρητική εφημερίδα «Εστία», κάτω από τίτλο «Σε αχαρτογράφητα ύδατα η Ελλάς» και υπέρτιτλο «Η διαρκής αβεβαιότης (sic) λόγω πανδημίας, φυσικών καταστροφών, λουκέτων αποσταθεροποιεί τη χώρα».

Το άρθρο υπογράφει ο έγκριτος και με δεσμούς με τη δεξιά παράταξη Μανώλης Κοττάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων, αναφέρει πως «οι διαρροές σε δύο πρωτοσέλιδα χθες ότι η χώρα ευρίσκεται σε “κατάσταση πολιορκίας” δημιουργούν ήδη αδιανόητους συνταγματικούς συνειρμούς και… πολιτική ανατριχίλα. Διότι κατάσταση πολιορκίας όπως φαίνεται να εισηγούνται κάποιοι στον κύριο Πρωθυπουργό -ο Κώστας Καραμανλής απέρριψε ανάλογες εισηγήσεις στα Δεκεμβριανά του 2008- σημαίνει αναστολή βασικών άρθρων του Συντάγματος. Περιορισμό ελευθεριών. Συρρίκνωση δικαιωμάτων».

Ακολούθως εκφράζει αγωνία για το τι μπορεί μία τέτοια απόφαση να σημάνει για την εφαρμογή του προϋπολογισμού και τι οικονομικό κόστος μπορεί να επιφέρει, ενώ κάτω ακριβώς από το άρθρο, κατά τραγική ειρωνία, φιλοξενείται άρθρο για «Το Σύνταγμα του Μεταξά» και την συμπλήρωση 85 ετών από την αναστολή «ορισμένων διατάξεων του Συντάγματος» από τον δικτάτορα Μεταξά. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως η εφημερίδα φιλοξενεί και άλλα άρθρα που αναφέρονται σε διάφορα «σχέδια αποσταθεροποίησης», όπως «Ὑποψίες γιά ὀργανωμένο σχέδιο ἐμπρησμῶν κατά τῆς χώρας» και «Ἀποσταθεροποίηση καί ἐκλογές».

Όπως προκύπτει από τα πρωτοσέλιδα των υπολοίπων εφημερίδων, τα δύο πρωτοσέλιδα στα οποία αναφέρεται ο δημοσιογράφος είναι των Παραπολιτικών και των Νέων. Η πρώτη εφημερίδα κυκλοφόρησε το Σάββατο με τίτλο «Η Ελλάδα σε κατάσταση πολιορκίας – Ζωντανός εφιάλτης», ενώ την Παρασκευή, η δεύτερη εφημερίδα του ομίλου Μαρινάκη έγραφε «Κατάσταση πολιορκίας – 99 νέες πυρκαγιές σε 24 ώρες», ενώ παρακάτω αναφέρει μεταξύ άλλων «Τι υποψίες προκαλούν τα πολλά μέτωπα σε όλη τη χώρα».

Τι λέει το άρθρο 48 του Συντάγματος για την Κατάσταση Πολιορκίας

MEPOΣ TPITO – Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας > TMHMA B΄ – Πρόεδρος της Δημοκρατίας > KEΦAΛAIO ΔEYTEPO – Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου

*’Αρθρο 48: (Κατάσταση πολιορκίας)

  1. Σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας, καθώς και αν εκδηλωθεί ένοπλο κίνημα για την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος, η Bουλή, με απόφασή της, που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση της Kυβέρνησης, θέτει σε εφαρμογή, σε ολόκληρη την Eπικράτεια ή σε τμήμα της, το νόμο για την κατάσταση πολιορκίας, συνιστά εξαιρετικά δικαστήρια και αναστέλλει την ισχύ του συνόλου ή μέρους των διατάξεων των άρθρων 5 παράγραφος 4, 6, 8, 9, 11, 12 παράγραφοι 1 έως και 4, 14, 19, 22 παράγραφος 3, 23, 96 παράγραφος 4 και 97. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας δημοσιεύει την απόφαση της Bουλής.
    Mε την απόφαση της Bουλής ορίζεται η διάρκεια ισχύος των επιβαλλόμενων μέτρων, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις δεκαπέντε ημέρες.
  2. Σε περίπτωση απουσίας της Bουλής ή αν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία να συγκληθεί εγκαίρως, τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Yπουργικού Συμβουλίου. Tο διάταγμα υποβάλλεται από την Kυβέρνηση στη Bουλή για έγκριση μόλις καταστεί δυνατή η σύγκλησή της, ακόμη και αν έληξε η βουλευτική περίοδος ή η Bουλή έχει διαλυθεί, και πάντως μέσα σε δεκαπέντε ημέρες το αργότερο.
  3. H διάρκεια των κατά τις προηγούμενες παραγράφους μέτρων μπορεί να παρατείνεται ανά δεκαπενθήμερο μόνο με προηγούμενη απόφαση της Bουλής, η οποία συγκαλείται ακόμη και αν έχει λήξει η βουλευτική περίοδος ή η Bουλή έχει διαλυθεί.
  4. Tα κατά τις προηγούμενες παραγράφους μέτρα αίρονται αυτοδικαίως με τη λήξη των προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, εφόσον δεν παρατείνονται με απόφαση της Bουλής, και σε κάθε περίπτωση με τη λήξη του πολέμου, εφόσον είχαν επιβληθεί εξαιτίας πολέμου.
  5. Aφότου αρχίσουν να ισχύουν τα μέτρα των προηγούμενων παραγράφων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ύστερα από πρόταση της Kυβέρνησης, μπορεί να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, για να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες ή για να αποκατασταθεί ταχύτερα η λειτουργία των συνταγματικών θεσμών. Oι πράξεις αυτές υποβάλλονται για κύρωση στη Bουλή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη σύγκλησή της σε σύνοδο και παύουν να ισχύουν στο εξής, αν δεν υποβληθούν στη Bουλή μέσα στις παραπάνω προθεσμίες ή δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες αφότου υποβλήθηκαν.
  6. Oι κατά τις παραγράφους 2 και 3 αποφάσεις της Bουλής λαμβάνονται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών και η κατά την παράγραφο 1 απόφαση με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών. H Bουλή αποφασίζει σε μία μόνο συνεδρίαση.
  7. Σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής των μέτρων κατάστασης ανάγκης, τα οποία λαμβάνονται κατά το άρθρο αυτό, ισχύουν αυτοδικαίως οι διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Συντάγματος, ακόμη και αν διαλύθηκε η Bουλή ή έληξε η βουλευτική περίοδος.

Το έγγραφο της 5ης ΥΠΕ για την «περίπτωση επιστράτευσης»

Ακόμα, την ίδια ημέρα ήρθε στη δημοσιότητα από το tvxs.gr ένα έγγραφο της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με σήμανση «Εξαιρετικά Επείγον», το οποίο απευθυνόταν σε όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της περιφέρειας, ζητώντας τα ονόματα του προσωπικού τους που οι μονάδες θέλουν να εξαιρεθούν «σε περίπτωση επιστράτευσης», συμπληρώνοντας πως «καθώς η παραμονή τους στις δομές υγείας κρίνεται απαραίτητή για τη λειτουργία τους σε περίοδο κρίσης ή πολέμου».

Δείτε το έγγραφο:

Αρκετές ώρες έπειτα από την δημοσίευση του εν λόγω εγγράφου, η 5η ΥΠΕ εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία υποστηρίζει πως πρόκειται για τυπική διαδικασία που αφορά τις καταστάσεις αναστολών κατάταξης, «με δεδομένο ότι οι προηγούμενοι πίνακες ίσχυαν από 1-1-2019 και λήγουν 31-12-2021», υποστηρίζοντας πως η ένδειξη του επείγοντος αφορά διορία οριζόμενη από το υπουργείο Υγείας και «όχι με κάποιον άλλον λόγο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με αφορμή το ανωτέρω δημοσίευμα σας ενημερώνει τα εξής:

Κάθε τρία χρόνια συντάσσονται καταστάσεις για αναστολές κατάταξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νομοθετικό Διάταγμα 107/1973.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής και με δεδομένο ότι οι προηγούμενοι πίνακες ίσχυαν από 1-1-2019 και λήγουν 31-12-2021, στάλθηκε έγγραφο στις δομές υγείας. Η ένδειξη επείγον σχετίζεται με την οριζόμενη από το Υπουργείοπροθεσμία υποβολής καταστάσεων και όχι με κάποιον άλλο λόγο.

Κλείνοντας επισημαίνεται πως οι αναστολές κατάταξης δίνονται και σε υπαλλήλους άλλων οργανισμών που σε περίοδο κρίσης πρέπει να είναι σε λειτουργία.

Άλλωστε το ίδιο έγγραφο του Υπουργείου έχει κοινοποιηθεί και σε άλλες υπηρεσίες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΥΠΕ

ΦΩΤΗΣ ΣΕΡΕΤΗΣ