«Η πρόταση αφορά σε ένα στρατόπεδο με πολλαπλές λειτουργικές δραστηριότητες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και με πλήρως διαφορετικές χρήσεις στον πολεοδομικό σχεδιασμό, γεγονός που αποδεικνύει…