Αναφερόμενος στην οριζόντια μελέτη σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων- Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου, που εκπονήθηκε από την εταιρεία Planet- Deloitte με την εποπτεία της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων κάνει λόγο για «έλλειψη εγκυρότητας της εν λόγω έκθεσης», η οποία αντιμετωπίζει οριζόντια, υπηρεσιακές μονάδες και νομικά πρόσωπα του ΥΠΠΟΤ (Μουσεία, Εθνική Λυρική Σκηνή) με νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα (λ.χ. Μέγαρο Μουσικής) ή εντάσσει το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων στους φορείς που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.