Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Α. Βγενόπουλος, προτίθεται στα πλαίσια της κατάθεσής του να καταθέσω την αιτηθείσα Διάταξη όταν κληθεί από την Επιτροπή Θεσμών. Παράλληλα, έκανε λόγο για επιλεκτικές διαρροές των εν λόγω εγγράφων σε ΜΜΕ «του δημοσιογραφικού περιθωρίου».

Αναλυτικά η δήλωση του:

«Αντιλαμβάνομαι ότι η Επιτροπή Θεσμών ζήτησε από την Εισαγγελέα Εφετών κα. Γεωργία Τσατάνη τη Διάταξη Αρχειοθέτησης για την υπόθεση της Λαϊκής και ότι η ίδια απέρριψε κατά τη νομική της κρίση το σχετικό αίτημα.  Δεν επιθυμώ να κρίνω την ορθότητα του αιτήματος της Επιτροπής Θεσμών από συνταγματικής και νομικής πλευράς, όμως νομίζω ότι σαν εξέλιξη κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ανοίγει νέους δρόμους στην ερμηνεία της διάκρισης των εξουσιών.

Κατόπιν αυτού όταν κληθώ από την Επιτροπή Θεσμών προτίθεμαι στα πλαίσια της κατάθεσής μου να καταθέσω και την αιτηθείσα Διάταξη την οποία κατέχω νομίμως ως έχων έννομο συμφέρον, καθώς και άλλες Δικαστικές Αποφάσεις, Διατάξεις και Αναφορές σχετικές με την εξεταζόμενη υπόθεση, ώστε να διευκολύνω την Επιτροπή Θεσμών στο επιτελούμενο έργο της.

Τέλος, λόγω της απαιτούμενης προστασίας των σχετικών προσωπικών δεδομένων, θα ήταν χρήσιμο μέχρι τότε να βρεθεί και μία ειδική διαδικασία αυστηρής τήρησης της εμπιστευτικότητας, ώστε να αποφευχθεί η αποσπασματική και επιλεκτική διαρροή των ως άνω εγγράφων σε sites και περιοδικά του δημοσιογραφικού περιθωρίου»