Μουσικοθεατρική παράσταση της Μάνιας Παπαδημητρίου για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του Νίκου Γκάτσου – βασισμένη σε δικά του κείμενα. Cine Τριανόν, Κοδριγκτώνος 21, Κυψέλη, 210-8215469. 13-15/01.