Τη διενέργεια Διαγωνισμού για την ανάθεση συμφωνίας πλαίσιο με τίτλο: «Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τις συμβάσεις κατασκευής δομών του άρθρου 8 του ν. 4375/2016», προκήρυξε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η αξία της συμφωνίας εκτιμάται «άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016», ενώ προκηρύσσεται με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Οι παρεχόμενες εργασίες αφορούν υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης, ενώ ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της συμφωνίας πλαίσιο, ανέρχεται στο ποσό των 6.200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και η διάρκειά της, είναι 4 έτη.

«Είναι αδίστακτοι και κυνικοί»

Την προκήρυξη στη «Διαύγεια», σχολίασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Μπουρνούς. Σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα «Στο Νησί», ο βουλευτής αναφέρει πως, «ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου δεν χάνει χρόνο. Εργάζεται παθιασμένα κάθε μέρα που περνάει, για να δημιουργεί “δουλειές” και μάλιστα εξωφρενικά καλοπληρωμένες», αναφέρει.

Ακόμα σχολιάζοντας την κοστολόγηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 6,2 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι 1.550.000 ευρώ ανά έτος, ο βουλευτής σχολιάζει ότι «αυτοί που θα “άδειαζαν τη Λέσβο” και θα έλυναν διά παντός το προσφυγικό στα νησιά, κατασπαταλούν πακτωλούς χρημάτων με κάθε πιθανή ή απίθανη δικαιολογία. Είναι αδίστακτοι και κυνικοί», καταλήγει ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Εδώ ολόκληρη η προκήρυξη: