Ο πόλεμος της προπαγάνδας Οι μάχες στo δεύτερο ανοιχτό μέτωπο για το Ισραήλ.(YouTube)