Όπως αναφέρει το εβδομαδιαίο δελτίο του ΣΕΒ για την πορεία της οικονομίας, όσες χώρες «συντηρούν μια αδύναμη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, θα αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερα προβλήματα στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας»

Επισημαίνουν ότι πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι δεξιότητες που αποκτούν οι απόφοιτοι με αυτές που αυξάνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας και φέρνει ως παράδειγμα την Ισπανία, όπου οι νέοι εργαζόμενοι δεν μπορούν να «χτίσουν» την πορεία τους γιατί έχουν άλλες δεξιότητες από αυτές που κρίνονται αναγκαίες από την αγορά.