Το ΔΣ θα προτείνει επίσης, όπως ανακοινώθηκε, να απονεμηθεί στον απερχόμενο πρόεδρο Δημήτρη Δασκαλόπουλο ο τίτλος του Επίτιμου Προέδρου και να του ανατεθεί ο τομέας της βιομηχανικής πολιτικής στο πλαίσιο της συσταθείσας, ήδη, Διυπουργικής Επιτροπής καθώς επίσης και η εκπροσώπηση του ΣΕΒ στην BUSINESSEUROPE από τη θέση του αντιπροέδρου της οργάνωσης.