Ο θάνατος του εμποράκου. Στάση πληρωμών προς το δημόσιο εξετάζουν οι μικρομεσαίοι. (ΣΚΑΙ: http://bit.ly/csz9SL)