Σε ερώτησή του προς τους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομίας, ο Θεοχάρης υποστηρίζει ότι  «τα μοντέλα αυτοδιαχείρισης δεν συνεπάγονται καταστρατήγηση των νόμων της πολιτείας», ενώ ζητεί εξηγήσεις για τον λόγο που δεν έχει κοπεί το ηλεκτρικό και το νερό στο εργοστάσιο.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΒΙΟ.ΜΕ  (Βιομηχανική Μεταλλευτική), ανήκε πριν δυο χρόνια στην εταιρία Φίλκεραμ-Johnson, ως θυγατρική. Η μητρική εταιρία κατέθεσε αίτηση πτώχευσης το 2011 και από το 2013 κάποιοι από τους εργαζόμενους της έχουν πάρει στα χέρια τους ένα κομμάτι του εργοστασίου, παράγοντας σαπούνι, καθαριστικά και υγρά πιάτων και ρούχων.

Αναλυτικά η ερώτηση του Χ. Θεοχάρη:

Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Θέμα: Κατάληψη εργοστασίου ΒΙΟ.ΜΕ και λειτουργία του με το μοντέλο της αυτοδιαχείρισης

Η προώθηση μοντέλων αυτοδιαχείρισης και επαναλειτουργίας εργοστασίων από τους ίδιους τους εργαζόμενους, μπορεί να παρουσιάζει κάποιες ενδιαφέρουσες πτυχές και να εφαρμόζεται σε διάφορες παραλλαγές ακόμα και σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως κατά καιρούς μας έχουν πληροφορήσει, ακόμα και από το βήμα της Βουλής, στελέχη της κυβέρνησης. Ωστόσο σε καμία περίπτωση τα μοντέλα αυτοδιαχείρισης δεν συνεπάγονται καταστρατήγηση των νόμων της πολιτείας, δεν πρέπει να εφαρμόζονται εις βάρος της θέλησης και των δικαιωμάτων της πλειοψηφίας των εργαζομένων και δεν πρέπει να λειτουργούν με όρους αθέμιτου ανταγωνισμού απέναντι στις νομοταγείς επιχειρήσεις.

Στο εργοστάσιο της ΒΙΟ.ΜΕ ιδιοκτησίας της μητρικής της Filkeram- Johnson, λαμβάνει χώρα από το 2013 ένα τέτοιο «πείραμα» αυτοδιαχείρισης, με τις «ευλογίες» τότε του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα της κυβέρνησης, όπως φάνηκε από την τοποθέτηση της αρμόδιας αν. υπουργού Εργασίας σε συζήτηση επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή τον περασμένο Φεβρουάριο. Εξάλλου με την από 30.12.2015 ΠΝΠ η οποία κυρώθηκε με το ν.4336/2016 η Κυβέρνηση ανέστειλε τους πλειστηριασμούς για την εκποίηση της περιουσίας της μητρικής «Φιλκεράμ Johnson Α.Ε.» για 6 μήνες. Ως αποτέλεσμα δε μπορούν να αποπληρωθούν χρέη προς τους πρώην εργαζόμενους και το δημόσιο συνολικού ύψους 306 εκ. €.

Ταυτόχρονα υπάρχουν καταγγελίες αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του υπό κατάληψη εργοστασίου από μια ισχνή μειοψηφία 7 πρώην εργαζομένων της ΒΙΟ.ΜΕ., οι οποίες αφήνουν σαφείς υπόνοιες για πολιτικές παρεμβάσεις και άνωθεν προστασία των καταληψιών. Συγκεκριμένα: συνεργείο της ΔΕΗ επιχείρησε να κόψει το ρεύμα στο εργοστάσιο στις 17 Μαρτίου, το οποίο επανασυνδέθηκε μετά από λίγο και αφού σύμφωνα με μαρτυρίες «έγιναν κάποια τηλεφωνήματα» ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν καταγγελίες ότι τους εν λόγω εργαζόμενους συνδράμουν και ομάδες άσχετες προς τις 2 εταιρείες. Παράλληλα εύλογα ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι η μικρή μειοψηφική ομάδα εργαζομένων που προωθούν το μοντέλο της αυτοδιαχείρισης παράγουν εντός του χώρου του εργοστασίου προϊόντα άσχετα ως προς το αντικείμενο της εταιρείας. Συγκεκριμένα παράγουν υγρά σαπούνια, ενώ ακόμα μεγαλύτερα ερωτηματικά προς αυτό προκαλεί το γεγονός ότι η παροχή ύδατος έχει διακοπεί προς την εγκατάσταση πράγμα που υπό κανονικές συνθήκες σημαίνει ότι η εν λόγω παραγωγή είναι αδύνατη.

Με δεδομένο ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο και η μη τήρηση νόμων και κανόνων οδηγεί στη ασυδοσία

Με δεδομένο ότι σε κανένα ευνομούμενο κράτος δεν θα πρέπει να ενθαρρύνονται φαινόμενα ανομίας

Με δεδομένο ότι η οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση στη λειτουργία εταιρειών ιδιωτικών ή δημόσιων συνιστά φαινόμενο διαπλοκής.

Καλούνται να απαντήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί στα παρακάτω:

1. Βάσει ποιων αδειών δραστηριοποιούνται τα εν λόγω άτομα, τη στιγμή μάλιστα που η διαδικασία αδειοδότησης για όσους θέλουν να λειτουργήσουν νόμιμα μια επιχείρηση μπορεί να διαρκέσει πολλούς μήνες και να κοστίσει πολλές χιλιάδες ευρώ; Με ποιο ΑΦΜ και ποια παραστατικά διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά; Τι έλεγχοι έχουν γίνει προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα (τα οποία μάλιστα σύμφωνα με τον δικτυακό τόπο του «Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων
ΒΙΟ.ΜΕ» διατίθενται σε τουλάχιστον 50 σημεία στη χώρα) είναι ασφαλή για χρήση;

2. Ποιες είναι οι οφειλές προς τις εταιρείες κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) που έχουν συσσωρευτεί από το 2013 έως σήμερα; Σε ποιες ενέργειες έχουν προχωρήσει οι ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ προκειμένου να εισπράξουν τα οφειλόμενα ή/ και να διακόψουν τις παροχές; Για ποιο λόγο και μετά από ποιες παρεμβάσεις επανασυνδέθηκε η παροχή ρεύματος από τη ΔΕΗ εντός λίγης ώρας στις 17/2;

3. Ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες θα προχωρήσει η κυβέρνηση προκειμένου να διορθωθεί το καθεστώς παρανομίας που έχει παγιωθεί στο εργοστάσιο της ΒΙΟ.ΜΕ και να βρεθεί λύση για τους εργαζόμενους των 2 εταιρειών οι οποίοι κρατούνται όμηροι από τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις; Τι προτίθεστε να πράξετε μετά το πέρας της παράτασης αναστολής πλειστηριασμών τον Ιούνιο του 2016;
Ο ερωτών Βουλευτής:

Χάρης Θεοχάρης – Β’ Αθηνών