Επίσης, σημειώνει ότι συνεχίζεται η χορήγηση βεβαιώσεων για συμμετοχή 10% στη φαρμακευτική δαπάνη στους δικαιούχους ΕΚΑΣ. «Οι συνταξιούχοι μπορούν να τις αναζητήσουν από τα τμήματα εκκαθάρισης συντάξεων, καθώς και από τα περιφερειακά τμήματα όλων των διευθύνσεων του Οργανισμού» διευκρινίζει ο ΟΑΕΕ.
 
Παράταση συνταξιοδοτικών παροχών αναπηρίας έως 31 Δεκεμβρίου
 
Παράταση συνταξιοδοτικών παροχών με αιτία την αναπηρία για έξι μήνες μετά τη λήξη τους, εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, αποφάσισε ο ΟΑΕΕ.
 
Όπως επισημαίνει ο ΟΑΕΕ σε εγκύκλιό του, πρόκειται να κατατεθεί άμεσα προς ψήφιση σχέδιο νόμου με το οποίο παρατείνονται έως 31.12.2016 οι σχετικές διατάξεις.
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, «προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος με αιτία την αναπηρία έως την 31/12/2016 και, εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησης παρατείνεται για ένα εξάμηνο, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί για το αμέσως προηγούμενο διάστημα από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 
Τα οικονομικά αποτελέσματα από την εν λόγω ρύθμιση αρχίζουν αναδρομικά από την 1/7/2016, ενώ ημερομηνία λήξης ορίζεται η 31/12/2016. Επομένως, η συνταξιοδοτική παροχή παρατείνεται από την 1/7/2016 – ακόμη κι αν αυτή έχει λήξει προγενέστερα – και για έξι μήνες. Παροχή που λήγει μετά την 31/12/2016, δεν παρατείνεται».